Exterieur Ontwerp

Het proces

Zoals bij de bedrijfsfilosofie beschreven, bepaald de opdrachtgever waar onze service begint en ophoudt, dit kan alleen een ontwerp zijn (schetsen, technische tekeningen en/of 3D impressies) of de volledige uitvoering. Het proces wat doorgaans wordt gehanteerd is onderstaand beschreven:

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek worden de wensen, eisen en het budget besproken, hierdoor wordt de richting en de omvang van het project bepaald. .

Schetsontwerp/Voorlopig ontwerp en Definitief ontwerp

In dit stadium worden de onderdelen (waarvoor de opdrachtgever heeft gekozen) in een ontwerpboek gepresenteerd. Schetsen, eventuele 3D impressies en (technische) plattegronden, maar ook materialisatie en kleursamenstelling van de nieuwe situatie wordt omschreven. In een vervolg afspraak worden eventuele wijzigingen gepresenteerd in een definitief ontwerp.

Kosten & planning

Zodra de definitieve kosten zijn goedgekeurd door de opdrachtgever, wordt er over gegaan tot bestelling, aanbesteding, creatie of aanpassing. Hier wordt een planning op afgestemd die in lijn is met de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Verbouwing en montage

Aan de hand van de planning wordt de opdracht gefaseerd of in één keer gerealiseerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.